V-Mount 28V

Akkus mit V-Mount im gehobenen Spannungsbereich